Staraś se

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 14. februar 2019

Zachopjeńk togo mjaseca jo woglědał bamž Franciskus do Zjadnośonych arabiskich emiratow. Tam jo wukrajnikam dowólone, na wósebnych městnach k swójim bogam módliś se.

Pśed 2000 lětami jo to było w Samariji teke tak. Togodla su byli Samaritarje pó zjawnem měnjenju Žydow grěšniki. Pśeśiwo tomu jo Jezus wulicował pśirownanje wó miłosćiwem Samaritarje (Lk. 10, 30-37). Ten pomaga woporoju rubjažnikow. Z takim mužom se kuždy kśesćijan rad pśirownujo. Ale Jezus wulicujo teke wó dwěma dalšnyma wósobinoma. Jaden jo mjeršnik, drugi Lewit. Lěcrownož stej „fromnej“ luźa, njestaratej se wó wopora njedobrego statka, dokulaž musytej wažnjejše źěła gótowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś