Wót woklapnice w Strjažowje

Drjewjane wjažki a ferijowy dwór za turisty

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 07. februar 2019

Ze Strjažowa/Striesow. Carsten Gründer, wobsednikaŕ firmy za twarjenje rystungow, twari na swójich gruntach na kóńcu jsy ku Prjawozu ferijowe drjewjane wjažki. Dwě južo stojtej, pěś dej jich naslědku nastaś. To jo jadna wót tych inwesticijow do turizma, kótarež šołta dešańsko-strjažojskeje gmejny Fred Kaiser jo z chwalecymi słowami wobspomnjeł na woklapnicy − nejpjerwjej w Dešnje a slědkojupětk pśed dwěma tyźenjoma w Strjažowje. Prědkstojaŕ Strjažowa Mat­thias Zempel jo tejerownosći inwesticiju we rozgronje z Casnikom chwalił. Strjažow derje njelažy srjejź Błotow a njamóžo se měriś z Bórkowami. Ale dla tog, až wesrjejź Błotow z casami śpy za gósći brachuju, ga zwěsćelujo wón, až turisty budu se pśepołnjonych Bórkow wobijaś a budu raźi tu nowu móžnosć we bližy póžywaś.

Což turizmus nastupa, dajo pak hyšći jadnu inwesticiju: Na drugem kóńcu jsy, pśi dešańskej mroce, pśetwarjujo se a wótnowja stary spušćony burski dwór. Priwatny inwestor co how ferijowy dwór za gósći załožyś.

Chromy z DDRskego casa na Marijinej górje

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś