To jo był za wšych wjeliki šok!

Awtor: Horst Adam stwórtk, 07. februar 2019
Jelyzaweta Waltherowa jo mjazy drugim teke wulicowała wó ukrainskich basnikarjach a spisowaśelach. Foto: H. Adam

Lugansk (abo Luhansk) jo wjelike město na pódzajtšu Ukrainy z wušej 410.000 wobydlarjami, pśi granicy k Rusojskej, a zrownju teke głowne město tamneje „oblasti“. Wót lěta 2014 pak jo jogo status hynakšy. Seperatisty su tam załožyli „Lugansku narodnu republiku“, tež z namócu, z wójnu. To samske jo se stało w bliskich stronach kołowokoło Donecka, teke tam su ukrainske seperatisty wótźělili tamne strony a su wutwórili samostatnu „republiku“. Naźeja tuchylu njejo wjelika, až buźo how kóńc z tym. A nichten njewě, co dej se raz tam staś, źož jo późěl rusojskich wobydlari a rusojskeje rěcy wó wjele wětšy ako tych ukrainskich. W Minsku a Běłorusojskej ga su we februarje 2015 wobzamknuli wósebne dogrono, ale z wobeju bokowu – z ukrainskego a rusojskego – se pśemało za to gótujo, aby se pó tom měłej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś