Prědny wjeliki zapust

Awtor: Horst Adam stwórtk, 07. februar 2019
Nejstaršy zapustaŕ jo był dłujkolětny Domowinaŕ Wolfgang Regel (72 lět). Ned styri generacije teje familije su sobu gótowali. Fośe: H. Adam

Z Drjenowa/Drehnow. Njeźelu jo se w Drjenowje mjerwiło z luźimi. Skóńcnje ga su se w tej wjelikej jsy w picańskem amśe k tomu pśedrěli, až młode a starše raz gromaźe wóswěśiju zapust. Pśisamem we wšych drugich jsach ga su taki zgromadny zapust južo měli. W Drjenowje pak su z tym cakali, nejskerjej teke dla togo, dokulaž su se kśěli měś pó starej tradiciji, až maju fryjne, młode swój zapust a te ženjone swój.

Lětosa pak, gaž slědk glědaju na 70 lět muskego zapusta w Drjenowje, su wužywali toś ten jubilej za „wjeliki“ zapust. A wjeliki jo był ten napšawdu: 95 pórow jo se za to pśipowěźeło, k tomu 19 źowckow a gólcykow, a ned dwě kapale stej pśi pśeśěgu a wjacor k reji zagrałej – ga „nA und“ a „Lutzketaler muzikanty“. A tych narskich pśiglědari ze jsy a ze młogich drugich jsow jo było wjele, wěcej ako pśi normalnych drjenojskich zapustach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś