Sajźanje rybow njepśinjaso wjele wužytka

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 09. januar 2019
Pśedsedaŕstwo Towaristwa serbskich błośańskich rybakarjow Bórkowy a wokolina (wótlěwa) na głownej zgromaźinje w Złośanem plonje: Mat thias Gutschmidt, Siegmund Lehmann (pśedsedaŕ), Fryco Wojto (wjednik zgromaźiny) a móšynaŕka Verena Remusowa. Foto: G. W.

Z Hochoze/Drachhausen. Sajźanje młodych rybow do rěki a tšugow njepśinjaso wjele wužytka. Licba wułojtych rybow njerosćo, rownož su jich wjele do wódy pušćili. Wósebnje pla běłych rybow (Weißfisch) jo se to pokazało. Dla togo jo pśedsedaŕstwo Towaristwa serbskich błośańskich rybakarjow łoni wobzamknuło, až njebudu žedne běłe ryby wěcej do rěki a tšugow sajźaś. To jo gronił pśedsedaŕ Siegmund Lehmann z Bórkow sobotu na lětnej zgromaźinje serbskich rybakarjow w Złośanem plonje.

Běłe ryby – to jo mjeńšy drobjaz ze slobranymi ceslinami (Schuppen) kaž wukleja (Ukelei) abo karas (Karasse), kótaryž za wětšy źěł słuša k familiji karpow. Wóni derje słoźe, ale maju wjele štapcow we měsu a njejsu rybakarjam a kucharjam wjelgin gódne. Sajźanje rybow do rěki a ryjne „žni“ su byli kužde lěto tema na zgromaźinje, a teke grakanje jo dla njogo nastało. Fachniki su jim kuždy raz raźili, až te do wódy pušćone ryby jim tako wuplěju, njejo-li ekologiska kwalita dobra dosć. Pśedsedaŕstwo jo naspjet wuznało, až wóni su měli pšawje, a su togodla łoni to sajźanje běłych rybow łoni z dobreju wólu wó­stajili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś