Su dali dalšne toflicki zgótowaś

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 09. januar 2019
Pśedsedaŕ dešańskeje Domowinskeje kupki Günter Jahn a Katrin Tšukowa stej na woklapnicy pśedawałej wobydlarjam toflicki ze serbskimi dwórowymi mjenjami. Ta chwalobna iniciatiwa k zeźaržanju drogotnego kulturnego derbstwa jo sobu wugbała, až Dešno jo wordowało łoni k tśeśemu razoju pócesćone z prědnym mytom we akciji Rěcam pśichylona komuna – Serbska rěc jo žywa. Na to jo šołta Fred Kaiser (na serbske Šćepankojc!) se na woklapnicy pokazał wósebnje gjardy. Foto: G. W.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś