Diese Seite drucken

Dwójorěcny kjarchob

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 12. december 2018
Južo wót lěta 2011 stoj 12 starych kamjenjow na row ze serbskim napismom zasej na rowniskem kjarchobje. Foto: S. Seidlich/pr

Z Rownego/Rohne. Na rowniskem kjarchobje su w nowemberje pilnje źěłali. Kśě tam stajaś zasej stare kamjenje na row, kótarež su w serbskej rěcy napisane. Wjele lět su wóni drěmotali pśewalone a zarosćone na starem rowniskem kjarchobje.

Angažěrowanym Serbam jo źěkowaś, až su wordowali toś te kamjenje na starem kjarchobje wuchowane. To jo se stało južo pśed wjele lětami. Manfred Nikel ako wejsny zastojaŕ jo se starał, až su je na něntejšny kjarchob spórali a nejpjerwjej składowali.

W lěśe 2012 su wujšli knigły „Der alte Friedhof in Rohne. Eine Dokumentation“. Awtorka Trudla Malinkowa jo mama něntejšneje fararki slěpjańskeje wósady Jadwigi Malinkoweje. We tych knigłach njejsu jano te kamjenje wopisane, ale teke genealogiske zajmnostki k tym paršonam, ako su byli tam něga zakopane.

Dla grozecego pśesedlenja Rownego su te kamjenje na nowem kjarchobje w schowje lažali a nicht njejo wěźeł, źo a kak a dalej. Nowe stajanje njejo zmysłapołne było. Jano 12 takich kamjenjow su južo stajili – symboliski za wšykne te zbytne kamjenje. Za kuždy mjasec jaden.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś