Tak wuglěda „Christkind“ hynźi

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 05. december 2018
Stalowa grawěrowanka „Christkindel in Schlesien“ z mjasecnika „Das Buch für alle – Illustrierte Blätter zur Unterhaltung und Belehrung“ lěta 1891. Wiźeś stej źiśetko a „Knecht Rupprecht“. Wuměłc njejo znaty.

Nawjele městnach w Nimskej su w adwenśe chmurne a tšachotne póstawy duce byli kaž tež w gódownem casu. Wóni su (mjazy drugimi) źiśam tšach napórali. Wu nas su to byli te humprechty, w Bayerskej su wulicowali wót „stareje Lucije“, tšašneje baby. Teke Niklas (Mikławš) njejo bayerskim źiśam pśed 100 lětami taki luby był. Wón jo był w šepjerjatem kóžuchu a jo zogolił. Teke w Rheinhessenskej su měli taku póstawu, togo Pelznikela. Take pśikłady a dalšne póstawy su woplěwali ako nałog až do 1960ych lět w Nimskej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś