PŠAŠATA RĚPA

„Źeń cytanja“ jo teke był w serbskej rěcy

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 05. december 2018
Uta Henšelowa a Stephanie Ryncyc su źiśam cytali a grali na dnju cytanja we „Villi Kunterbunt“. Foto: Manuela Drinkmannowa
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś