Diese Seite drucken

„Buźomy-li wšykne mudre, ga njebudu žedne konflikty nastaś“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 05. december 2018
Heiko Kozel, jaden wót 24 wótpósłanych Serbskego sejma. Foto: G.W.

Heiko Kozel ma mjazy wótpósłanymi Serbskego sejma nejwětše parlamentariske nazgónjenje ako politikaŕ a wótpósłany Lěwice we sakskem parlamenśe. Jo-li Serbski sejm něnto „demokratiski wuzwólone zastupnistwo Serbskego luda“? Gregor Wieczorek jo se z nim rozgranjał.

Kněz Kozel, ja se dopomnjeju na Wašo grono, ak sćo źaržali na pósejźenju zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny 2012 w Wórjejcach, źož su wobzamknuli, až njebudu sejm twariś, ale budu Domowinu ako towaristwo mócowaś. Wy sćo tencas warnowali a pšosyli, aby sebje dalej wšykne móžnosći wótwórjone wóstajili: „Gaž buźośo model korporacije zjawnego pšawa wótpokazaś, ga změjo iniciatiwa [za Serbski sejm] problemy, a ja mam tšach, až take cynjenje móžo k rozšćěpjenju serbskego ludu wjasć“. Zwězkowe pśedsedaŕstwo njejo na was pósłuchało. Něnto wy sćo sami kandiděrowali za sejm a wordowali wuzwólone. Chto zastupujo něnto serbski lud? Jo-li lud rozšćepjony a nastanu něnto konflikty mjazy Serbami?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś