Diese Seite drucken

Wěrnosć jo pśecej wugótowana z wjele facetow

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 05. december 2018
Wustajeńca Dietera Zimmermanna, kótaryž bydli wót lěta 1981 w Bramje, jo jědriwy a žywy mosaik tych wjele facetow, ako akle zgromadnje wugótuju Błota – abo to, což Zimmermann we nich wiźi. Na kuždy part jo rezultat woglědanja gódny. Foto: BLMK

Z Města/Cottbus. Błota su cesto motiw kradu romantiskich motiwow za mólowanje. Błośanaŕ Dieter Zimmermann pak wiźi to hynac, na kradu swójski part. A jo z tym wjelgin wuspěšny.

Tak někak jo tu wěc wopisał kurator krajnego wuměłskego muzeuma Dizelowa milinarnja Jörg Sperling 16. nowembra. Na tom dnju su tam wótwórili wustajeńcu Zimmermanna „Kwadratura Błotow. Wšykno běžy...“. Rumnosć za wótwórjenja wustajeńcow w Dizelowej milinarni jo napšawdu wjelika; weto pak njejo był za kuždego pśibytnych lichy stoł. Pśišeł jo dobry pśerězk łužyskeje sceny wuměłcow.

Sperling jo we swójej lawdaciji pak teke drugi indic za wuspěch Zimmermanna wustajił. W běgu styrich lět ma wón tam južo drugu wustajeńcu. To jo wuznamna situacija. Wjele wuměłcow caka cas žywjenja na to, aby měli w Dizelowej milinarni raz wustajeńcu.

Pśi tom statkuju wobraze Zimmermanna nejpjerwjej tak, až jo wuměłc sebje lažke źěło wobraźił. Su ga wšykne we samskej wjelikosći, 20 x 20 cm na zwuconych ramikach, ako su wšuźi na pśedań.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś