Skóńcnje měr dla koncepcije DSG?

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 05. december 2018
Toś te a dalšne wukniki Helmholtz-gymnaziuma w Pódstupimje su byli gósći na wobradowanju Serbskeje rady. Foto: I. Neumannojc

Z Pódstupima/Potsdam. Rada za nastupnosći Serbow (Serbska rada) jo měła w swójom pósejźenju 27. nowembra na pódstupimskem krajnem sejmje wjele zajmowanych gósćow. Jo ga pśipódla był ceły wugbaśowy kurs tamnego Helmholtz-gymnaziuma. Te 15 wukniki su kśěli zgromadnje ze swójeju ceptarku wšake zgóniś: Co su te nejwažnjejše znamjenja serbskeje kultury, lěc dajo serbsku abituru, kaki status ma serbska rěc w šuli a dalšne. Helmholtz-gymnazium jo dwójorěcnje engelsko-nimski a wukniki su pśišli w ramiku tutoriuma za politiske kubłanje. Jich ceptarka Christiane Wienert jo wšakim Serbam južo znata. Wěcej razow jo była w lěśojskem kursu serbskeje rěcy w Chóśebuzu.

Su namakali dobry kompromis za NSG?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś