Diese Seite drucken

Su słyšali teke serbski jazz

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 05. december 2018
Wuknice 12. klase pśepokazuju se we drastwje, kótaruž su sebje wumyslili a wušyli we wucbje wuměłstwa, pśi tom su se dali inspirěrowaś wót elementow a motiwow, ak su znate ze serbskeje ludoweje drastwy. Lena Melnikoffojc z Wjerbna (slězy) wulicujo, kak su źěłali a co su sebje pśi tom myslili. Foto: G. W.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś