Diese Seite drucken

Wjelikego Serba su pócesćili nimske a serbske luźe

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 08. nowember 2018
Dogromady sedym pótomnikow Kita Šwjele jo pśišło na wuswěśenje jogo pomnika w Skjarbošcu. Ceło nalěwo stoj wuměłc a stwóriśel bisty Hans-Georg Wagner. Ceło napšawo jo Dietmar Schulz a pódla njogo stoj jogo manźelska Regina. Wónej stej starcyłej na wažnosć Kita Šwjele za Skjarbošc. Wónej stej teke iniciatora za ten pomnik. I. Neumannojc

Za Skjarbošca/Schorbus. Serbski faraŕ Bogumił Šwjela jo pla Dolnoserbow a wósebnje w dešańskej wósaźe sławna paršona. Jogo nan Kito, kótaryž jo 54 lět Nowy Casnik wudawał a 44 lět w Skjarbošću ceptarił a kantorił, jo we pśirownanju ze swójim synom skerjej wótzabyty.

To jo se slědny kóńc tyźenja tšochu změniło. 3. nowembra ga su wuswěśili w Skjarbošcu pomnik swójogo něgajšnego šularja, kantora a teke měškarja Kita Šwjele. Pśi tom su kradu źiwali na jogo wó-znam pla a za Dolnoserbow. Mimo togo, až jo wjele kjarližow do našeje rěcy pśestajił, jo był až do kóńca žywjenja kradu pilny duchny źěłaśeŕ. Jo knigłow napisał a na pśikład wulicowanje wót Robinsona Crusoe do dolnoserbskeje rěcy pśełožył.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś