Diese Seite drucken

Gryzowe spiwanja su zasej zazněli

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 10. oktober 2018
Jana Winklerojc a Eliza Šlodaric z Dolnoserbskego seksteta stej zespiwałej Gryzowej spiwani Wjacorne spiwanja a Lěśe wjacor. Fośe: G. W.

Z Hochoze/Drachhausen. Nowa cesna tofla tudy najsy dopomina wótněnta na Mjertyna Gryza (1818–1878), nowsańskego wucabnika, kótaryž jo se w Hochozy naroźił. Jogo mě jo zapisane do serbskeje historije Dolneje Łužyce: Wón jo zawóstajił wjele kjarližow a spiwanjow, originalnych serbskich a z nimskeje rěcy pśe-stajonych, ak su pjerwjej byli we ludu rozšyrjone a znate.

To wótekšyśe tofle jo se stało sobotu na pógónjenje Marije Elikowskeje-Winkleroweje, něgajšneje wjednice Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. Jadnab 60 luźi jo pśišło – mjazy nimi někotare z Noweje Jsy, źož Gryz jo 30 lět ceptarił – kaž teke direktorka picańskego amta Elvira Hölznerowa a šołta gatojskeje gmejny Helmut Geissler. Hochoski šołta Fryco Wojto jo tu serbsku fonu, z kótareježu tofla jo była pókšyta, wośěgnuł dołoj, pśi tom su tšubili cłonki pozawnowego chora picańskeje wósady.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś