Diese Seite drucken

Serbski swěźeń we Wuježku

Awtor: Krygarjec swójźba srjoda, 08. awgust 2018
Foto: F. Matijašk

Serbske ewangelske towaristwo pśepšosujo zasej wšyknych Serbow a dalšnych zajmcow sobotu, 18. awgusta, na lětnje drogowanje a serbski swěźeń do Wuježka pód Čornobohom. Zmakamy se zeger 13.00 pla Krygarjec (Wuježk c. 31A). Wót tam drogujomy na Čornobóh. Njezabyńśo kšute wobuśe a dłujki sec! Ducy kuždy sebje sam zastara ze swójogo nakśebjatnika.

Pó zwuconej wašni pśizamknjo se na drogowanje kafejpiśe a zeger 17.00 nabóžnina ze serbskim superintendentom Janom Malinkom na Pawlikec dwórje. Wót zeger 18.00 wjaselimy se na kupku Kula Bula z Dolneje Łužyce. Pótakem změjomy dobru muzika až do połnocy a se wě wobstoj móžnosć sobu rejowaś. Wo to kupka swój publikum pśecej pšosy. Teke źiśi mógu se na jadno abo druge pśechwatanje wjaseliś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś