Su nagranjali Domowinu: „Pódpěrajśo Serbski sejm“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. julij 2018

Z Budyšyna/Bautzen. Zastupniki Rady starostow pśi Iniciatiwje za Serbski sejm su se pśed krotkim zmakali z cłonkami Domowinskego wuběrka za juristiske nastupnosći. Rada starostow jo jim dała informacije wót wuzwólowanja Serb­skego sejma, ak su w maju wuwołali. Starosty su Domowinarjam rozkładowali, kaki wužytk demokratiski wuzwólone ludowe zastupnistwo za jich zdaśim ma, a su wulicowali wót pšawa Serbow na awtonomne zastojanje swójich nutśikownych nastupnosćow, ak za jich zdaśim na statnej rowninje jo pśemałko znate. A wóni su nagranjali Domowinu, aby se aktiwnje na twarjenju takego zastupnistwa wobźěliła. Domowinu su zastupowali mjazy drugim Kito Ela, něgajšny a něntejšny wjednik Domowinskego zastojnstwa Bjarnat Cyž a Marko Kowaŕ a něgajšny direktor Załožby za serbski lud Marko Suchy. Radu starostow su reprezentěrowali jich górnoserbska powědarka Jadwiga Pjacec, jeje zastupnik Ignac Wjesela, kulturny wědomnostnik Tomasz Nawka a Edith Pjeńkowa z Rownego.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś