Pśedsedaŕ Statnik: Kóńc terganja jsow jo bliski

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. julij 2018

Z Rownego/Rohne. Pětk tyźeń jo tudy wobradowało Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny. Wóni su spominali na wótbagrowane serbske jsy. Pśedsedaŕ Dawid Statnik jo za powěsću swójeje casnikarskeje powědarki gronił, až „kóńc terganja jsow jo bliski, a z tym dopołnijo se póžedanje, ak jo do programa Domowina 2025 zapisane“. Pśi tom jo měnjone wótstupjenje wót dobywanja brunice a kóńc produkcije elektrice z njeje, kaž teke statny program za pśeměnjenje góspodarskich strukturow we Łužycy.

Domowina jo wót 1998 do 2014 nagromadu 17 dnjow wótbagrowanych jsow organizěrowała. Dalšne take swěźenje budu pśewjasć jano tam, źož wobydlarje něgajšnych jsow abo jich pótomniki doněnta žednogo wopomnišća (Gedenkstätte) njamaju.

Wacej jo wobradowanje stojało pód znamjenim pśigótowanja pśiduceje głowneje zgromaźiny, ak buźo kóńc měrca w Chrósćicach. Delegaty župow a towaristwow budu tam bilancěrowaś źěło Domowiny we prědnej połojcy legislaturneje periody 2017–2021.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś