PŠAŠATA RĚPA

Comy tśmjelam pomagaś? Pokazuju, kak to móžo se raźiś!

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 13. junij 2018
Spóraj gałuzy, šyški, suchu tšawu a druge pśirodne materiale do glinjanego nopa. Fota: Judith Čornak/NSLDź Budyšyn

Lube źiśi a starjejše,

insektam njejźo se wu nas derje. To pśitrjefijo teke za tśmjele. Wěsćo, kake tśmjele su? Jaden wjeliki pśikład jo pśedstajiło Nimsko-Serbske źiwadło w źiśownjach, hortach a šulach.

Źinsa cu něco wót tych małych tśmjelow pisaś. Teke wóni su wjelika pomoc pśi woprošenju zeleniny a sada. Znajomy 36 družynow w Nimskej. Wót nich jo 16 wobgrozonych.

Hynac ako pla pcołkow jo jaden lud jano jadno lěśe žywy. W zymje se matka (Hummelkönigin) sama chowa, zbytny lud wótemrějo. W ranem nalěśe jo jano matka ducy. Wóna se pyta město za tśmjelišćo. Take město móžo byś kopica sprochnjetego drjewa (Totholz), rozdora we kamjenjach (Steinspalten) a myšyne źěry. Teke gnězda ptaškow abo izolacija domow mógu intresantne byś. To wšykno matka inspicěrujo. Kužde lěto co nowe tśmjelišćo měś. Źož se jej spódoba, tam se twari swójo tśmjelišćo (Hummelnest). Tam njaso jaja. Stakim załožyjo nowy lud. Tśmjele njamaju žednogo składa za nektar. Wóni njeproducurěju mjod.

Comy tśmjelam pomagaś, wu nas žywe wóstaś? Toś móžomy jim bydleńko natwariś.

Co hyšći móžomy cyniś?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś