Wu nas jo Tśmjelojc Hana tek była!

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 13. junij 2018
Tśmjelojc Hana a swójej pśijaśela, pinguin a plon. Tak pśidu wóni źiśam – snaź teke raz do Wašeje źiśownje? Foto: NSLDź

Z Janšojc/Jänschwalde. Źiśi źiśownje „Lutki“ su byli wjelgin pjeršate. Wjele tyźenjow jo kupka „Liški“ zwucowała spiw „Tśmjelojc Hana“. Pak ako spiw za blidom prědk wobjeda, pak ako spiw pśi graśu. Zas a zas su to spiwali. K tomu su se gibali ako tśmjele, na pśikład su machali z kśidłami. Wósebnje gjarda jo była Dinah, kótaraž jo mógała prědnu štucku sama bźez pomocy spiwaś. Dinah a wše druge źiśi su se wjelgin wjaselili na Tśmjelojc Hanu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś