Serbski sejm: Prědny forum w Dolnej Łužycy buźo w Dešnje

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 13. junij 2018
Wabjenje k wuzwólowanju: cłonk iniciatiwy Hanzo Wylem-Kell źaržy w ruce nowe łopjenko, kótarež kśě šołtam a prědkstojarjam jsow we serbskej Łužycy z listom rozpósłaś. A maju naźeju, až wóni budu je na zjawnych městach powjesyś. Pódla njogo: cłonka Rady starostow Edith Pjeńkowa z Rownego a nejwěcej prominentny starosta prof. Klaws Thielmann z Chasowa w Górnej Łužycy, něgajšny ministaŕ za strowotnistwo DDR. Foto: G. W.

Z Rownego/Rohne. Iniciatiwa za Serbski sejm pśewjeźo skóro prědne regionalne forumy, źož budu rozkładowaś ideju serbskego parlamenta a wabiś luźi k wuzwólowanju – ako wuzwólowarje a kandidaty. To jo była głowna tema wobradowanja iniciatiwy a Rady starostow stwórtk we starej šuli w Rownem, źož jo se wobźěliło 11 luźi. Cłonk iniciatiwy Hanzo Wylem-Kell z Huštanja jo pśipowěźeł, až budu prědny forum w Dolnej Łužycy w Dešnje we kjarcmje Serbski dwór organizěrowaś, a to južo srjodu za tyźeń (20. junij, glej termin na 7. boce). Zal jo za jogo powěścu skazany.

Dalšne forumy budu nejpjerwjej we Wórjejcach a Chrósćicach. Górnołužyske starosty su byli wob­jadne, až jo lěpjej wěcej zgromaźinow we jsach pśewjasć, ako jadnu wjeliku: Alexander Pólk jo pśipowěźeł, až se mysli na Hórki, Radwor a Rakecy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś