Prof. Thielmann: Starosty njedeje pśejś k opoziciji

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 13. junij 2018

Z Rownego/Rohne. Z Rady starostow pśi Iniciatiwje za Serbski sejm su wustupili dr. Hartmut Leipner, Mjertyn Cernja a René Kochan. Dr. Fryco Libo „dajo swójomu amtoju wótpócywaś“. Maksimilian Hasacki z Dešna jo nadalej cłonk rady, teke Till Wojto z Lipska, rownož wót njogo se nic njesłyšy. To su sebje gronili cłonki Iniciatiwy za Serbski lud a Rady starostow stwórtk na wobradowanju w Rownem. Wóni su se tam rozgranjali dla zmakanja z dolnołužyskimi cłonkami Rady starostow pśed tśimi tyźenjami, źož njejsu se mógali wujadnaś (Casnik jo pisał: Dr. Leipnerowa frakcija jo se kradu wugroniła pśeśiwo jěsnemu wuzwólowanju, kótarež iniciatiwa jo forsěrowała).

Hanzo Wylem-Kell jo wulicował wót dobywanja dalšnych starostow w Dolnej Łužycy, ak by k wuzwólowanju stojali. Sympatizanty, z kótarymiž jo rozgrono wjadł, njekśě dla wšakich priwatnych wobstojnosćow take brěmje njasć. Dalšne „multiplikatory“ namakaś, wóstanjo stakim wažna nastupnosć – jo naspjet měniła powědarka Rady starostow za Górnu Łužycu Jadwiga Pjacec.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś