Diese Seite drucken

500 lět protestantizma w Šlazyńskej

Awtor: Hartmut Leipner srjoda, 09. maj 2018
Pachana cerkwja w Swidnicach słuša k swětowemu kulturnemu derbstwoju UNESCO. Foto: Sławomir Milejski, z wikipedije

Z Města/Cottbus. Pód titelom „Wierni w drozdze – leśni kaznodzieje – dzieci w modlitwie“ (Wěrno na droze – gólne prjatkarje – źiśi w módlitwje) se pokazujo wót 7. apryla do 15. maja 2018 w chóśebuskej Nimskej cerkwi wustajeńca w nimskej a pólskej rěcy wó historiji reformacije w Šlazyńskej. Prezentacija jo part wětšego projekta Nimskego kulturnego foruma pódzajtšneje Europy z titelom „Reformacija w pódzajtšnej Europje“. Partnarje togo projekta su zgórjelski Šlazyński muzej, cerkwinska załožba Ewangelska Šlazyńska w Zgórjelcu a te tśi dieceze ewangelsko–augsburgskeje cerkwje w Pólskej. Informatiwnu dwójorěcnu brošurku we formaśe A4 z rědnymi wobrazami a tekstami wustajeńce, flyer a CD z dodatnym materialom se móžo za małke pjenjeze sobu wześ.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś