Diese Seite drucken

„To mě lažy na wutšobje“

Awtor: Ines Neumann srjoda, 25. apryl 2018
Dr. Fabian Kaulfürst na swójom źěłowem měsće w Serbskem instituśe. Repro: Heiko Lobert

Nowy Casnik jo južo wěcej razow wó tom pisał: Lětosa dej wujś biblija w dolnoserbskej rěcy. To njebuźo nowe pśestajenje abo wobšyrne wobźěłanje, ale nowa edicija originalnego teksta wudaśa z lěta 1868 w źinsajšnej ortografiji. Za to stej Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerk-wi a Serbski institut w slědnem casu wusko kooperěrowałej. Něnto pśigótujo towaristwo digitalne wudaśe wersije z h-pisanim, za 2019 jo pśedwiźony teke śišć. Serbski institut se wusći na wudaśe teksta w originalnem a źinsajšnem pšawopisu na internetowem portalu dolnoserbski.de. Nowy Casnik jo se rozgranjał z Fabianom Kaulfürstom, kótaryž jo był z boka Serbskego instituta jaden z głownych zagronitych togo projekta.

Nowy Casnik: Kněz Kaulfürst, bibliju wudaś, to njejo wšedne źěło. Kak sćo to zwónoźeli?

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś