Diese Seite drucken

„How dej cerwjena linija za Wochožańsku jamu byś“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 18. apryl 2018
Symboliska cerwjena linija pśi Miłoraskej droze. Foto: A. Kirschke

Małe (abo młode) jatšy, to groni 8. apryla, su we slěpjańskich stronach zasej demonstrěrowali, ako w zachadnych lětach. Na 120 luźi jo pśišło. Pśicyna jo, až luźe móli nadalej ta Wochožańska jama: hyšći su dwóry a luźe we Miłorazu a Slěpem nawiźone za pśesedlenje. Togodla běšo łužyski zwěstk „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!“ zawołał na demonstraciju. Jich pominanja su byli, až jama dej se 400 mejtari wóte jsy zastajiś, howacej by Rowne a Mułkojce jano pór mejtari pšec wót brunicoweje jamy lažali. Pó jich měnjenju dej teren Wochožańskeje jamy byś pómjeńšony. Wušej togo su pominali, až zwězkowe kněžarstwo dej wobźěliś na swójej brunicowej komisiji luźe, ako su pótrjefjone wót brunicowych jamow. Wóna komisija dej za wšym zdaśim we pśiducych tyźenjach zachopiś, wó kóńcu wudobywanja brunice we Nimskej wobradowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś