Diese Seite drucken

Pasionske spiwanje na Horach

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 04. apryl 2018
Pilne pomagarki we wórjejskich drastwach su nosyli namšarjam klěbowy tykańc. Foto: S. K.

Z Horow/Bergen bei Hoyerswerda. Cerkwju njamaju na Horach, Horjańske chójźe do Wórjejc namšu, do Jańskeje cerkwje. Zeleny stwórtk pak mógu tudejšne we swójej jsy w gromadnosći bjatowaś a spiwaś. Južo wjele lět ga pšosy Birgit Patokowa na Horach zeleny stwórtk na ewangelsku domacnu nabóžninu we swójej starej bolanej brožni (Schrotholzscheune). Něgajšny superintendent Friedhart Vogel jo tenraz powědał wó śerpjenju Jezusa Christusa we serbskej a nimskej rěcy, na keyboarźe jo grał Klaus Waury z Horow. Martin Herrmann ze Ćiska jo něco cytał.

Wjele luźi jo pśišło a ławki we tej brožni su wše połne byli. Pilnje su namšarje sobu spiwali te serbske a nimske kjarliže, a ten Wóścenas paralelnje we wobyma rěcoma sobu bjatowali. Pór jich su pśišli we serbskich drastwach – a burske su teke šli žeńske, ako su pó nabóžninje wobsłužowali luźe. Wóni su nalewali kafej a źělowali tykańc.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś