Diese Seite drucken

Bóže domy wobznanje wšake stawizny

Awtor: Werner Meschkank srjoda, 28. měrc 2018
Litografija „Nach dem wendischen Gottesdienst in der Berliner Garnisonskirche“ pó originalnej skicy Ernsta Hosanga (roź. 1857), z: „Das Buch für alle“, Heft 1, S. 16 (1890).

Kloštaŕ Nowa Cala/Neuzelle w Dolnej Łužycy glěda slědk na 750 lět swójogo hobstaśa. Nimski markgroba Hendrich Jasny (Heinrich der Erlauchte) z Mišnja/Meißen, jo dnja 12. oktobra 1268 załožył kloštaŕ w Nowej Cali. Tak hobznanijo stare hopismo. Po reformaciji jo Nowa Cala wóstała jadnučka katolska kupa w howacej ceło protestantskej krajinje. Mnichy su do kloštra pśichadali z Českeje a katolskeje Górneje Łužyce. W lěśe 1817 bu kloštaŕ sekularizěrowany a z tym jo se kloštarske hobsejźeństwo pśe-twóriło na pšusko-statnu cerkwinu załožbu. Mjazy drugim stej how teke byłej syrotownja a hucabnikojski seminar. Na njom jo mjazy drugim huknuł serbski hucabnik a casnikaŕ Kito Šwjela, a serbski mólaŕ Wylem Šybaŕ jo how źěłał ako hucabnik. W lěśe 1955 jo se ceła załožba Nowa Cala zestatniła. W lěśe 1996 jo se załožba „Stift Neuzelle“ ako zjawno-pšawniska załožba kraja Bramborskeje załožyła. Hušej 50 milionow eurow su pśipomogali, aby se twarjenja cełkownje wótnowili. Mimo cwiblowanja jo se z tym zachował bytostny źěl regionalneje kultury. Ten jo hoglědanja gódny.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś