Diese Seite drucken

BÓŽE SŁOWO

Co jo dopołnjone?

Awtor: Christiana Piniekowa srjoda, 28. měrc 2018

„Jezus źaśo: Wóno jo dopołnjone.“ (Jan 19, 30)

Tasku skerjej połniš abo napołnijoš. Formular musyš hupołniś a glucny jo ten, kenž jo jen dohupołnił. W DDR jo se cesto wó tom hulicowało, až jo se pśepołnił góspódarski plan, lěcrownož su rezultaty hynakše byli. Dopołniś móžoš zlubjenje, nadawk, abo misiju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś