Twóriśelske drobjeńcki jo sebje južo we źiśetstwje nazběrała

Awtor: Alfons Wicaz srjoda, 14. měrc 2018
Serbska spisowaśelka a wuwiśowa dramaturgowka w swójej źěłarni pla Serbskego ludowego ansambla. Foto: Alfons Wićaz

Gdyžlem se myslim, co by Serbski ludowy ansambel był bźeze swójeje wuwiśoweje dramaturgowki a serbskeje spisowaśelki Jěwy-Marje Čornakec? Kopica interesantnych twórbow za toś tu kulturnu instituciju ga jo z jeje pjera. Serbowka, ak jo se 1959 naroźiła a wótrosła we Wotrowje/Ostro, jo pisała pśedewšym libreto za musicale, a to nic jano za źiśi, ale rowno tak za dorosćone. Bogata jo tež jeje proza za młode a serbske cytarstwo, ak jo wujšła w Ludowem nakładnistwje Domowina. A płodne jo jeje źěło na pólu dramatiki. Źiwadłowe graśa Jěwy-Marje Čornakec, pśedstajone na jawišću Nimsko-Serbskego ludowego źiwadła Budyšyn (NSLDź), su serbski kaž nimski publikum rozpalili.

Pśez wopśimjeśowu a dramatisku napnětosć (Spannung) a z pomocu dramaturgow, režiserow a źiwadłownikow togo domu su inscenacije pśemógli pśiglědarstwo pśejmjeś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś