Zapust w Barlinju: Su wiźeli filmy a jědli tuk a jaja

Awtor: Angelika Kurowscyna srjoda, 14. měrc 2018
Kuratorka zarědowanja dr. Grit Lemkowa, na chóśebuskem filmowem festiwalu zagronita za jogo serbski źěl. Foto: A. Kurowscyna

Z Barlinja/Berlin. Wokoło 70 luźi jo se na slědnej sobośe februara zmakało w kinje „Krokodil“ na wósebne zarědowanje. Toś to kino jo specializěrowane na produkcije z Rusojskeje a pódzajtšneje Europy. Ten wjacor su na programje byli tśi serbske filmy.

K prědnemu: poetiski dokumentarny film z lěta 2013 z titelom Blaubeeren – Cerne jagody wót Maje Nageloweje a Juliusa Günzela wó zgubjenju serbskeje domownje dla brunice.

K drugemu: film Struga – wobraze krajiny, produkcija Konrada Herrmanna z lěta 1972. Jogo tema jo tejerownosći znicenje Łužyce. Tekstowa pśedłoga za tu twórbu jo był essay, kenž jo Kito Lorenc pěś lět pjerwjej spisał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś