Jo to łoni akle było?! 2017 jo se wjele stało

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 10. januar 2018
Wjeliki tema 2017 a wjelicke wójowanje: Až buźo šulske póstajenje na kóncu k dobremu Serbow, smy musali sebje kradu wuwójowaś. 23. měrca su byli wukniki a starjejše dla togo w krajnem sejmje (foto). To pak jo był jano jaden tych wjeraškow: Dwójc jo był kubłański ministaŕ dla togo w jadnej dolnoserbskej šuli: w juniju ministaŕ Baaske w Bórkowach a w nowemberje nowa ministarka Ernst na Dolnoserbskem gymnaziumje. Tam jo wóna pśilubiła, až dej se to póstajenje k lěpšemu Serbow wobźěłaś. Foto: Anna Dziadek

Pśi pśeglědanju Casnikow z lěta 2017 jo se cesto tak stało, až casnikarka jo se mysliła, až to abo to tšojenje jo se južo nanejmjenjej lětko jěsnej stało. Ale ně, 2017 jo se wjele gibało w dolnoserbskej Łužycy. Wósebnje w prědnych mjasecach jo był Casnik nabity połny wót aktualnych tšojeńkow. Cytajśo sami a snaź buźo ten jaden abo drugi se teke źiwaś, co jo 2017 kuli było.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś