Ceptaŕ Uwe Gutschmidt grajo dalej teater z wuknikami

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 10. januar 2018

Bórkowy/Burg. Witaj-ceptaŕ Uwe Gutschmidt z Bórkow jo pjerwjej wjele lět za sobu gótował z wuknikami tšupcańskeje šule serbski teater. Za tym, ako jo pśed połtera lětom wordował stawjony do zakładneje a wušeje šule Mina Witkojc w Bórkowach, ma wón něnto móžnosć teke z tamskimi wuknikami teater graś. Rozmjej: Wukniki 5. a 6. klase maju tam něnto wósebnu regularnu wucbu, jadnu štundu na tyźeń, źož mógu se pówopytowaś, co jich wjazymoju nejlěpjej góźi – na nimske gronje tomu Neigungs-unterricht. Jim su pórucone wšake zaběry, a wóni mógu sebje dwě wuzwóliś – kuždu wót njeju gótuju pótom poł lěta.

Jadna wót nich jo teater pla Uwe Gutschmidta. Hynac ako w Tšupcu, njejsu tenraz te kuse cysto serbske, ale we dwěma rěcoma. Pśeto wót tych 12 wuknikow, ako wón we wucbje ma, wuknu jano styrjo serbsku rěc. Wóni wuknu něnto graśe Serbski kral, kótarež Uwe Gutschmidt jo napisał a wóno wobstoj ze serbskich a nimskich dialogow. Někotare nimske wukniki muse pśi tom serbsku rěc pówuknuś, nanejmjenjej to lazowanje, což za jogo zdaśim derje funkcioněrujo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś