Fachowy event k rownostajenjeju

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 10. januar 2018

Baršć/Forst. Dnja 6. decembra 2017 stej „Dom familije Gubin“ (Haus der Familie Guben) a Fachowy wobcerk źiśi, młoźina a familija wokrejsa Sprejwja-Nysa organizěrowałej fachowy event „Take care! – Rownostajensko-politiske wupominanja a perspektiwy za dobre źěło a dobre žywjenje“ do wokrejsnego doma w Baršću. Tema eventa jo była 2. rownostajeńska rozpšawa Zwězkowego kněžarstwa. Ako referentka jo była pšosona profesorka Uta Meier-Gräwe wót Justus-Liebig-uniwersitety w Gießenje. Wóna jo była cłonk w zagronitej wěcywuznatej komisiji (Sachverständigenkommission). W swójom pśednosku jo wědomnostnica pśedstajiła bytostne wugronjenja Rownostajeńskeje rozpšawy a jich zwopšawdnjenje w praksy. Wušej togo wóna diskutěrowała wó strategijach dalšnych póstupow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś