„Serbske koparje“ graju w hali

Awtor: Horst Adam srjoda, 10. januar 2018
Z wjelikim luštom su „Serbske koparje“ hyšći raz treněrowali w šulskej sportowej hali w Bórkowach. Marco Golaš jo to organizěrował. Foto: H. A.

Za tym, ako běšo se mustwo „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ prědny raz prezentěrowało w juniju w Dešnje w graśu pśeśiwo „Serbskej wubrance“ z Górneje Łužyce, móžomy jo něnto drugi raz w akciji wiźeś. Mustwo ga jo pśepšosone na 25. turněr dolnołužyskich balokoparjow wót 12. do 14. januara we wjelikej sportowej hali „Łužyca“ w Chóśebuzu. Tam jo te tśi dny dogromady 8 wuběźowanjow – teke mjazy ziśimi a młoźinu – to groni wjelgin pisany program z młogimi mustwami.

„Serbske koparje“ se wobźěliju we tom wuběźowanju, źož nastupiju sobu nejlěpše a nejmócnjejše mustwa z chóśebuskich, gubinskich a grodkojskich stronow. Te graju skóro wšykne w krajnej lize (Landesliga) a krajnej klasy (Landesklasse). Mjazy nimi Strobice, Wětošow, Gołkojce, Drjowk, Grodk, Bórkowy a Picnjo. Dogromady 10 mustwow jich buźo, a te budu graś we dwěma štafloma, a w nima kužde pśeśiwo kuždemu, pśecej 12 minutow. Tej nejlěpšej dwě mustwje z kuždeje štafle graju pón wó dobyśarja. Do kótareje štafle „Serbske koparje“ pśidu, njejo hyšći jasne.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś