Ryby na pokoj wóstajiś? Jo, ale...

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 10. januar 2018
Pśedsedarstwo Towaristwa serbskich rybakarjow w Złotem plonje w Hochozy: mjazy drugimi (stojecy) wjednik zgromaźiny Fryco Wojto a (na lěwu ruku pódla njogo sejźecy) pśedsedaŕ Siegmund Lehmann. Foto: G. W.

Z Hochoze/Drachhausen. Serbske rybakarje skjarže, až w rěce a tšugach maju mało rybow. To jo se na-spjet pokazało na głownej zgromaźinje Towaristwa serbskich rybakarjow we Złośanem plonje sobotu. We diskusiji jo šło mjazy drugim wó to, lěc dej towaristwo źěł swójogo teritoriuma w Błotach z dobreju wólu w Pódstupimje ako „zakaznju“ (how: Sperrbezirk, Schutzbezirk) pśipowěźeś. To groni: Tam njeby nicht wěcej směł daniž ryby łojś, daniž z cołnom jězdźiś daniž se howacej wobźaržowaś. To by rybam wjelgin góźeło, pśeto tam by wóni namakali trjebny měr k mjerkanju a rozpłoźowanju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś