Protest pśeśiwo škódam pśez brunico we jamy

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 10. januar 2018
Někak 300 luźi jo se zachadnu njeźelu zgromaźiło we Kerkojach. Źaseś lět su tam wójowali, aby jich wjas a teke Wótšowaš a Grabk njewórdowali wótbagrowane. Te protesty su byli wuspěšne. Ale škódne slědy jamow hyšći pótrefiju wšykne, janšojska jama se ga bližy jsam. Foto: M. Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś