Diese Seite drucken

Su wjele wót Krabata a ewangelskich Górnoserbow wuknuli

Awtor: Ines Neumann srjoda, 03. januar 2018
Wulětarje pó woglěźe muzema. Foto: H. Leipner

Sćo južo raz wuglědali 7. knigły Mojzasa? My smy! My, to su te źaseś wobźělniki wulěta ewangelskich serbskich kśesćijanow do Budyšyna 16. decembra. Źeń do 3. adwenta ga jo pla górnoserbskich ewangelskich luźi kužde lěto wósebny źeń. We swójej cerkwi Sw. Michała wugótuju ten wjacor koncert wuknikow Serbskego gymnaziuma.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś