Diese Seite drucken

Naše luźe njejsu kśěli serbskego fararja měś

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 27. december 2017
Faraŕ na wuměńku Helmut Hupac z Prjawoza a něgajšna radijowa žurnalistka Jutta Kaiserowa z Gór – wósebnej gósća Serbskego blida. Foto: G. W.

Na Serbskem bliźe Serbskego muzeja srjejź nowembera jo było to grono wót wósadnego žywjenja w serbskich jsach pó wójnje. Kuratorka Christina Kliemowa jo pśe-pšosyła dweju gósćowu, kótarejž stej wót młodych lět z cerkwju zwězanej. To jo k prědnemu Jutta Kaiserowa z Gór (roź. 1940), našym lazowarjam znata, dokulž jo dłujke lěta źěłała pla serbskego radija. A k drugemu: faraŕ na wuměńku Helmut Hupac z Prjawoza (roź. 1950), kótaryž jo se angažěrował pśi wótžywjenju serbskich namšow nowego casa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś