Gódy! Kake wjasele!

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 20. december 2017
Take rědne kórty ku gódam a na nowe lěto ze serbskim a nimskim špruchom su dali zgótowaś dešańske wósadniki. Iniciatorka jo fararka Katharina Köhlerowa, je móžośo dostaś w Dešańskem muzeju. © K. Köhlerowa, z jeje pśizwólenim
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś