Hyšći raz reformacija – ten raz w Budyšynje

Awtor: Madlena Norberg srjoda, 13. december 2017

Wót 24.-25. nowembra jo se wótměła w Budyšynje mjazynarodna konferenca Serbskego instituta „Reformacija a etniskosć – Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu.“ Krotko jo w Nowem Casniku wót 29.11.2017 se wó tom pisało. W nadawku Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z.t. som se směła na konferency wobźěliś a tak som Dolnu Łužycu a ewangelsku serbsku wósadu Dolneje Łužyce reprezentěrowała.

Na konferency njejo šło wó direktnu reformaciju, ale bźezpo-srědny cas pó njej. 17 referentow jo wobswětliło natwaŕ ewangelskeje cerkwje inkluziwnje wukubłanje prědnych ewangelskich fararjow ako teke nastaśe prědnych nabóžnych tekstow w zmysle Lutheroweje reformacije. To jo był raz drugi a wjelgin zajmny wid na wjeliki lětosny jubileum, dokulaž wó njepósrědnych lětach a lětźasetkach pó reformaciji se wjele njepišo abo powěda, skerjej wó casu 200 lět pózdźej, źož su južo rěcne dokumenty, rozmjej pśestajenja biblije a druge nabóžne teksty zwónoźone, protestantiske fararje wukubłane a ewangelske cerkwine žywjenje etablěrowane.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś