Gódowny mark we Hochozy

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 06. december 2017
To su organizatory lětosnego hochoskego gódownego marka. Karusel a bog (Weihnachtsmann) pak bóžko njejstej na bildce. Foto: D. Žonopowa

W Hochozy su sobotu byli gódowne wiki, ned pśi grajkanišću. Wjelgin se za to staraju starjejše jsy. We slědnych 12 lětach jo jadna kupka starjejšych to organizěrowała, někak 6 familijow jo to było. „Ale zapšawom su wšykne starjejše jsy byli zapśěgnjone“, jo nam groniła Antje Lejniccyna. Dalej jo wóna groniła: „Lětosa smy to pśepódali nowej starjejšynej generaciji“. Łoni su „te nowe“ južo zachopili to wšo na nogi stajaś, ale te „starše“ organizatory su jich hyšći pódpěrali. K tym nowym, ako to organizěruju, słuša Denis Žonopowa. Ten nowy krejz, jo wóna wulicowała, wobstoj ze sedymich familijow. Wóna groni: „My žeńske mamy to grono a wukazujomy našym cłowjekam.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś