Šlichow, Rogozno a Škódow su nejlěpše

Awtor: Horst Adam srjoda, 06. december 2017
Pó mytowanju su se dali te pócesćone wótmólowaś. Foto: H. Adam

Z Města/Chóśebuz. Nic jano we wokrejsach se pśewjeźo wuběźowanje „Naša wjas ma pśichod“ („Unser Dorf hat Zukunft“). Ně, teke w měsće na taki part take źěle, kótarež su za wětšy źěl hyšći burske, wejsańske, swóje mócy mjazsobu měrje. Dogromady słuša městoju 12 takich wejsnych źělow, a 6 wót nich jo se wobźěliło lětosa na 2. takem wuběźowanju: Depsk, Škódow, Rogozno, Šlichow, Kórjeń a Gogolow.

Wósebna komisija jo w septembrje a oktobrje za tym glědała, co tam su wšykno naźěłali a dalej naźěłaju, a pśi tom wósebnje na dobre zgromadne źěło wšych wobydlari.

Slědny tyźeń srjodu su pón na pósejźenju měsćańskego parlamenta znate cynili, kótara měsćańska „wjas“ jo nejlěpša. Nejwěcej dypkow jo dostał Šlichow a k tomu premiju wót 10.000 euro. Šlichowarje maju něnto tu wjeliku cesć, se wobźěliś na 10. bramborskem wuběźowanju „Naša wjas ma pśichod“ 2018. Na 2. městno jo pśišło Rogozno (5.000 euro) a 3. městno su se wudobyli Škódowarje (3.000). Mimo premije su te tśi dostali kamjeń z cesneju plaketu a młody bomk. Te tśi zbytne – Depsk, Kórjeń a Gogolow – buchu pócesćone kuždy z 500 euro. Žarjabnica Sprjewja-Nysa jo dariła pjenjeze za mytowanje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś