Powěsći z města

Město njoco nowu šulu SPN

Awtor: Horst Adam srjoda, 06. december 2017

Wokrejsny sejm Sprjewja-Nysa co na swójom pósejźenju 13. decembra w Baršću skóńcnje rozsuźiś, źo buźo raz ta nowa cełkowna šula z gymnazialnym schojźeńkom, kótaraž jo myslona za źiśi z wokrejsa SPN. Južo w šulskem lěśe 2018/19 ga dej se tam wucba zachopiś.

We wokrejsu maju za to dwě warianśe. Faforit su Gołkojce, ale teke wó tom, až móžo ta nowa šula se załožyś na Makarenkowej droze w Knorawje w Chóśebuzu, pśemysluju a diskutěruju. A to jo wubuźiło wjeliki protest w Chóśebuzu. Wušy šołta Holger Kelch jo na pósejźenju měsćańskego parlamenta take plany mócnje kritizěrował. Z tym by pśišła naša wuša šula we Knorawje do tšachoty, a jadnomu měsćańskemu gymnaziumoju by nejskerjej pón felowali wukniki. To njejo dobry pśikład za kooperaciju mjazy městom a wokrejsom, jo wušy šołta gronił.

Torsten Mak w młoźinskem wuběrku

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś