Diese Seite drucken

BÓŽE SŁOWO

Módlenje słuša k wěrje

Awtor: Bernd Pittkunings srjoda, 22. nowember 2017

„Ty pak, gaž se módliš, źi do swójeje komorki a zamkni swóje źurja a módli se k swójomu Wóścoju.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś