Su zběrali trjebińske dwórowe mjenja

Awtor: Kito Penk srjoda, 15. nowember 2017
„Klejšmitojc“, stary bolany chrom (Schrotholzhaus) jo wobgrozony wót jamy. Wón stoj we Trjebinje za Góru. Foto: Kito Pjeńk

Dnja 3. nowembra jo se na Šusteroc dwórje we Trjebinje jadnab 30 luźi zmakali, ako su dwórowe mjena swójeje jsy zgromaźili. Pśi tej góźbje jo Angelika Balcyna (Baltzke, z rodom Micholoc) pšosyła na rězańsku platu (Schlachteplatte) ze Starickoc dwóra.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś