Jo to woblico pśiboga Flinsa? – Carny kamjeń w Gołynju

Awtor: Werner Meschkank srjoda, 08. nowember 2017
Gołyński carny kamjen wulicujo. Fośe: Werner Měškank

Mała wjas Gołyń (Gahlen) njedaloko městaška Wětošowa w Dolnej Łužycy wobsejźi cerkwju, póchadajucu z casa wokoło 1250 do 1300. Na pódpołnocnej stronje jo zamurjowany carny kamjeń z woblicom. Dalej njejo nic znate. Bóžko njejo žedna stara powěsć zachowana. W pśiłoze „Unsere Heimat“ (01.05.1930, s. 2) casnika „Cottbuser Anzeiger“ góda se, lěc jo ten „zamurjowany muž“ za jadnogo pśi twarjenju znjegluconego źěłaśerja. To pak njejo wěrje pó-dobne. Otto-Eduard Schmidt (1855 – 1945) pišo w knigłach „Die Wenden“ (Drježdźany, 1926, s. 18): „Auf dem Boden der Niederlausitz könnte der schwarze Steinkopf an der Kirche zu Gahlen [...] als Rest des Kultbildes einer wendischen Gottheit angesehen werden.“ Na fotografiji samskich knigłow (tofla 4) jo cerkwina sćěna wótmólowana z wujasnjenim: „Schwarzer Steinkopf an der Außenwand der Kirche zu Gahlen bei Kalau (N.-L.), vielleicht der Rest eines slawischen Götterbildes.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś