Diese Seite drucken

Literatura

Jo mudrosć wósoła tek mudrosć dnja?

Awtor: Peter Janaš srjoda, 01. nowember 2017
Kito Fryco Stempel. Foto: Serbski kulturny archiw

Ten lubnjojski wušy faraŕ Kito Fryco Stempel (1787–1867), ako změjo lětosa 29. nowembera 230. burstak – zrownju jo měł 2. apryla 150. smjertny źeń; Serbska pratyja 2017 na njogo spomina – jo wokoło 1850 z łatyńskeje do serbskeje rěcy pśestajił Phaedrusowe basnicki a žedne z nich wózjawił (ČMS 1851/52, b. 82-91).

Su to fabule, kenž jo romski basnik Phaedrus prědk dweju towzyntowu lět napisał. Wšake běšo wót grichiskego basnika Aesopa pśewzeł, a te su samo połtśeśa towzynt lět stare.

Fabula jo krotke wulicowańko w poetiskej rěcy, ale wšake su pódobne na prozu. Fabula ma nadawk, luźoju daś wucbu. Toś stojtej prězy abo slězy zwětšego smužce z teju wucbu, casy, ako wu nas tudy, su to tśi smužki.

Wucby starych fabulow su pśecej zasej raz aktualne. Lěc jo Stempel tencas se myslił na rewolucijne lěto 1848, ako dejachu luźe z republiku lěpše kněstwo krydnuś, drje njejo niźi napisane.

Wosoł k staremu pastyrju

Asinus ad senem pastorem

Až z nowym wjerchojstwom

njepśeměnijo se

za pobědnych nic ako

mjeno knězowe,

dej z krotkego wulicowanja wubraś se.

Źěd tšašywy na łuce wosła pasešo.

Ten zlěka se pśed wojnskim

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś