Diese Seite drucken

Měnjenje

Nowa stara biblija

Awtor: Bernd Pittkunings z Chóśebuza srjoda, 18. oktober 2017

K nastawu Ines Neumannojc„Biblija w našej rěcy: Pó 150 lětach dej byś nowe wudaśe“ w Serbskej pratyji 2018.

Na 6. winskem su pśedstajili w Radowizy SERBSKU PRATYJU 2018. Chtož se zajmujo za serbske stawizny, ma z njeju zawěsće swóju wjasołosć. Kaž wšykne dobre knigły, dawa teke Pratyja mórzgam rum za pśemyslowanje a pśeśiwjenje. Taki rum som namakał wósebnje w pśinosku Ines Neumannojc Biblija w našej rěcy: Pó 150 lětach dej byś nowe wudaśe. Awtorka wjaseli se na planowane nowe wudaśe dolnoserbskego Swětego Pisma w lěśe 2019. Prědny raz kśě dolnoserbsku bibliju z łatyńskimi pismikami śišćaś daś. Howacej dej pak wšykno tak wóstaś ako w pśełožku z lěta 1868, dokulaž, kaž I. Neumanojc pišo, njejo žednogo fachownika, kenž by nowe pśestajenje wuměł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś