Serbska duša na papjeru spórana

Awtor: Bernd Marx srjoda, 11. oktober 2017
Row Wylema Šybarja na wětošojskem kjarchobje. Fośe: Bernd Marx

Błośańske strony maju wjele wuznamnych a znatych serbskich wuměłcow, duchownych, spisowaśelow, poetow, muzikarjow, chronistow a wědomnostnikow. K nim słuša mólaŕ Wylem Šybaŕ, kótaryž jo se prědk 130 lět naroźił w Husokej (Weißagk), źinsa jo Husoka źěl Wětošowa (na nimski: Märkischheide). Jogo wobraze zwurazniju lubosć k domowni, pśiroźe a luźam.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś