Schadowanka a 65lětny jubilej šule gromaźe

Awtor: Max Baganz srjoda, 13. september 2017

Chóśebuz/Cottbus. Lětoski 65. jubilej Dolnoserbskego gymnaziuma a 34. Schadowanka stej se sobotu z wjelikim wjaselim swěśiłej.

Južo wótpołdnja su wukniki, wucabniki – něntejšne a a něgajšne – kaž teke dalšne gósći byli kazane na šulski dwór na jubilejne zmakanje. Wóni su se mógali ze starymi šulskimi pśijaśelami a ceptarjami zmakaś a rozgranjaś, a teke se daś wjasć pó zajmnej turje pśez šulsku wjažu. Wukniki źaseteje klase su pomogali pśi zažarbowanju a wobsłužowanju gósći. Wóni su wteke šake tematiske stacije w šuli a na dwórje wobstarali: mjazy drugimn su prezentěrowali medijowu AG a šulski chor, su pokazowali šulski nałog „rozbijanje gjarnca“ (adaptacija „zabijanja kokota“) a su pśigótowali serbski test. Serbski kral a kralowka stej byłej pódla, kaž teke zastupniki serbskich koparjow z Willi Pašku, a wjele znatych woblicow a pśijaśelow serbojstwa a luźi ze serbskego žywjenja z Chóśebuza a wokolnosći.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś